Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de consument (opdrachtgever) en Marinza (opdrachtnemer) met betrekking tot de reparatie van horloges die via Marinza.nl ter reparatie worden aangeboden.

 

1.2 Door het invullen en registreren van het reparatieformulier gaat de consument akkoord met deze voorwaarden.

 

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk en schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

 

ARTIKEL 2 – KLACHTEN EN DEFECTEN

2.1 Bij ontvangst van het horloge wordt uitgegaan van de klachten zoals beschreven op het reparatieformulier.

 

2.2 De klachten zoals beschreven op het reparatieformulier worden nader onderzocht in het reparatieatelier.

 

2.3 Als de klacht op het reparatieformulier anders is dan de horlogeband en de sluiting, wordt het horloge geopend om de klacht te onderzoeken.

 

ARTIKEL 3 – GARANTIE

3.1 Als de reparatie onder de garantiebepalingen van het merk valt, wordt het horloge onder garantie gerepareerd.

 

3.2 Als de reparatie niet onder de garantiebepalingen van het merk valt, worden de kosten van de reparatie door het reparatieatelier aan de consument in rekening gebracht.

 

3.3 Na reparatie wordt een garantie van 1 jaar gegeven op de uitgevoerde reparatie.

 

3.4 Als de klachten genoemd in artikel 3.2 binnen 1 jaar na afgifte van het gerepareerde product terugkeren, zal Marinza de reparatie kosteloos uitvoeren als er sprake is van hetzelfde probleem.

 

ARTIKEL 4 – PRIJSOPGAVE

4.1 Het reparatieatelier stuurt de consument een prijsopgave van de kosten van de reparatie (inclusief BTW) per e-mail.

 

4.2 Als de consument akkoord gaat met de prijsopgave zoals beschreven in 4.1, betaalt de consument voor de reparatie en voert het atelier de reparatie uit.

 

4.3 Als de consument niet akkoord gaat met de prijsopgave zoals beschreven in 4.1, voert het reparatieatelier de reparatie niet uit en:

 

4.3.1 retourneert het de reparatie aan de consument

 

4.3.2 houdt het horloge met toestemming van de consument.

 

ARTIKEL 5 – PRIJS

5.1 De prijs (inclusief BTW) van de reparatie die niet onder garantie valt, wordt vastgesteld op basis van de te vervangen onderdelen, de arbeidskosten om de onderdelen te vervangen en de verzendkosten.


ARTIKEL 6 — RETOURNEREN REPARATIE

6.1 Als de consument akkoord gaat met de prijsopgave, wordt het horloge teruggestuurd naar de consument zodra de reparatie is voltooid.

 

6.2 Als de consument niet akkoord gaat met de prijsopgave, wordt de reparatie ongerepareerd teruggestuurd als de consument voor deze optie heeft gekozen.

 

ARTIKEL 7 — BETALING

7.1 De consument betaalt de reparatie via iDEAL aan Marinza Nederland.

 

7.2 Als de consument na drie verzoeken van Marinza om betaling nog steeds niet heeft betaald, zal Marinza het horloge bewaren totdat de consument reageert.

 

ARTIKEL 8 — AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Marinza is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product bij Marinza nadat de reparatie bij Marinza is ontvangen. De reparatie wordt geacht te zijn ontvangen wanneer er door Marinza voor ontvangst is getekend.

 

8.2 Als de reparatie tijdens het transport zoekraakt, kan Marinza hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

 

8.3 Marinza zal alle reparaties met de grootste zorg behandelen. Sommige defecten komen echter pas aan het licht nadat de reparatie is geopend. Marinza kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten of schade die optreden tijdens of na de reparatie, tenzij deze zijn veroorzaakt door opzet of grove schuld van Marinza.

 

ARTIKEL 9 — KLACHTENPROCEDURE

9.1 Marinza streeft naar perfecte dienstverlening, maar het kan voorkomen dat de consument teleurgesteld is. Door de ontevredenheid kenbaar te maken, kan Marinza samen met de consument naar een oplossing zoeken en zo de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren.

 

9.2 Als de consument een klacht heeft, kan deze per e-mail worden gericht aan info@marinza.nl. Marinza streeft ernaar binnen 5 werkdagen te reageren op de klacht.

 

ARTIKEL 10 — GESCHILLEN

10.1 Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is het Nederlands recht van toepassing.

 

10.2 Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om over deze geschillen te oordelen.

 

10.3 Alle geschillen zullen, in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, worden beslecht door de Rechtbank in Almelo, indien deze bevoegd is.